Konstatnin Alexandrovich Jakobson

Przewodniczący Krasnojarskiego oddziału Wszechrosyjskiego Towarzystwa Chóralnego, członek Prezydium WMO, Dyrektor artystyczny festiwalu "Spring Choral Capella" , honorowy pracownik artystyczny Rosji, rektor Krasnojarskiej Państwowej Akademii Muzyki i Teatru.

Absolwent Konserwatorium na Uralu. W latach 1978 do 1993 pracował jako chórmistrz w Krasnojarskim Teatrze Opery i Baletu. Od 1978 roku związany z Państwowym Instytutem Sztuki w Krasnojarsku. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i pomocy dydaktycznych. Organizator ważnych wydarzeń muzycznych, jak Festiwal Muzyki Sakralnej "Pokrovsky meetings" czy międzynarodowy festiwal "Spring Choral Chapels". Wykształcił wielu dyrygentów, którzy obecnie są szefami najważniejszych rosyjskich zespołów i instytucji muzycznych.

Od 1991 roku jest dyrektorem artystycznym uznanego zespołu chóralnego solistów Tiebie Pojem, z którym koncertuje w kraju i za granicą, w tym we Francji, USA, Szwajcarii, Holandii, Czechach, Polsce, Meksyki, Argentynie.

2018-08-18 16:00:51

Chóralny Zespół Solistów „Tiebie pojem” – Krasnojarsk

Śpiewacy z wschodniej Syberii przedstawią kalejdoskop pieśni kompozytorów rosyjskich.

Czytaj więcej