Śpiewacy z wschodniej Syberii przedstawią kalejdoskop pieśni kompozytorów rosyjskich. Koncert wypełnią pieśni religijne Anatolija Kiselewa a także rosyjskie pieśni ludowe w nowoczesnej aranżacji Aleksieja Larina i Siergieja Jekimowa. Śpiewaków poprowadzi Konstatnin Alexandrovich Jakobson, szef zespołu, przewodniczący Krasnojarskiego Oddziału Wszechrosyjskiego Towarzystwa Chóralnego, zasłużony pracownik artystyczny Rosji.

Miejsce: Cerkiew Objawienia Pańskiego, ul. Kraszewskiego 177


2018-08-18 16:00:51 | Cerkiew Objawienia Pańskiego | koncert chóralny | Koncert popołudniowy

Galeria wykonawców:

Tiebie pojem

Tiebie pojem chór

Powstał w 1991 roku. Jego organizatorem i liderem jest honorowy pracownik artystyczny Rosji, rektor Krasnojarskiej Państwowej Akademii Muzyki i TeatruKonstatnin Alexandrovich Jakobson. W skład zespołu wchodzą profesjonalni śpiewacy i chórmistrzowie.

Czytaj więcej


Stanisław Krawczyński

Stanisław Krawczyński dyrygent

Ukończył z wyróżnieniem studia w krakowskiej Akademii Muzycznej. Był kierownikiem Chórów Polskiego Radia i TV w Krakowie oraz Filharmonii Krakowskiej, z którymi występował m.in. w Teatro alla Scala w Mediolanie, Accademia di Santa Cecillia w Rzymie, sali koncertowej UNESCO w Paryżu, Brucknerhaus w Linzu.

Czytaj więcej


Konstatnin Alexandrovich Jakobson

Konstatnin Alexandrovich Jakobson dyrygent

Przewodniczący Krasnojarskiego oddziału Wszechrosyjskiego Towarzystwa Chóralnego, członek Prezydium WMO, Dyrektor artystyczny festiwalu "Spring Choral Capella" , honorowy pracownik artystyczny Rosji, rektor Krasnojarskiej Państwowej Akademii Muzyki i Teatru.

Czytaj więcej